S účinnosťou od 01.01.2014 sa Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov stal právnym nástupcom Leteckého úradu Slovenskej republiky, Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.


Sídlo: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 BRATISLAVA

Poskytovanie informácií pre médiá:
Mgr. Miroslava Janušicová
e-mail: miroslava.janusicova@nsat.sk
tel: 02 48 777 561


tel: +421 917 562 077

Telefónny zoznam Dopravného úradu

Stránka Dopravného úradu: www.nsat.sk

Zmluvy, objednávky a faktúry od roku 2014 (Dopravný úrad)


Pre vstup na pôvodné stránky zrušených organizácií použite nasledujúce linky:

Letecký úrad Slovenskej republiky   « odkaz »  

Štátna plavebná správa   « odkaz »  

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy   « odkaz »